Gijsbert Stelleman, bedelaar

De opname van Gijsbert Stelleman onder nummer F 2200 moet eerder geweest zijn dan die onder nummer F 2075, maar ik heb alleen de laatste gezien.
Bij die laatste opname staat dat hij voor de tweede maal is binnengebracht. Volegens deze inschrijving is Gijsbert Stelleman geboren 14 februari 1818 te Rotterdam en gereformeerd. Hij wordt vanuit zijn geboorteplaats binnengebracht op 1 december 1831 (dus twaalf jaar oud!). Hij deserteert 26 januari 1832, maar is 22 februari 1832 ‘van desertie terug’. Daarna loopt hij weg op 8 april 1832 en krijgt men hem blijkbaar niet meer te pakken.