Cornelis Schouten, bedelaar

Cornelis Schouten wordt 21 november 1827 de Ommerschans binnengebracht door de stad Amsterdam. Hij krijgt in het boek gemerkt F (Drents Archief, toegang 0137.01, archief van de Rijkswerkinrichtingen te Veenhuizen en Ommerschans, invnr 425) het bedelaarsnummer 770.
Volgens die inschrijving is hij geboren 1820 te Amsterdam en is zijn geloofsovertuiging ‘roomsch’.
Als die geboortedatum klopt zal hij dus met zijn ouder(s) meegekomen zijn, maar er is niet aangetekend wie dat zijn.

De bij nummer F 770 opgenomen signalementen kunnen qua lengte niet van iemand van die leeftijd zijn, zodat onduidelijk blijft welk signalement bij wie hoort.

De inschrijving loopt door in het boek gemerkt G.

Cornelis Schouten wordt 26 april 1834 ontslagen.

Maar volgens de index op de inschrijvingen keert hij later terug en krijgt hij het bedelaarsnummer G 545.