Christina Soullé, bedelaar

Voorafgaand aan haar opzending naar de schans komt Christina Soullé voor op een ‘Nominatieve Staat van Personen, welke voegzaam naar de Colonien der Maatschappij van Weldadigheid kunnen worden opgezonden’, welke lijst op 4 juni 1823 te Nijmegen is opgesteld door een commisaris van politie met de verklaring ‘Deze bovenstaande vier en twintig personen, hebben zig aangegeven na de Ommerschans te willen gaan, wijl enige derzelve ofschoon bedeeld, verklaren niet te kunnen leven, en de overige uit hoofde harer jongheid gene bedeling hebben, ook niet kunnen bestaan’.
Christina Soullé staat daarop vermeld als geboren te Nijmegen, oud 37 jaar, in de kolom ‘uit welke fonds en hoeveel zijn trekkende’ staat ‘8 stuiver maands, Alg Bestuur’ en bij ‘ Aanmerkingen’ staat ‘is hoogzwanger’.
( Regionaal archief Nijmegen, Oud Secretarie Archief Nijmegen, invnr 10721_1)

Christina Soullé wordt 8 augustus 1823 de Ommerschans binnengebracht door Nijmegen. Zij krijgt in het boek gemerkt A (Drents Archief toegang 0137.01, archief van de Rijkswerkinrichtingen te Veenhuizen en Ommerschans, invnr 422) het bedelaarsnummer 1051.
Volgens die inschrijving is zij geboren 10 januari 1786 te Nijmegen, als dochter van Johannes Wilhelmus Soullé en Johanna Catharina Snijders, en heeft h/zij het laatst gewoond in hetzelfde Nijmegen.
Christina Soullé heeft een ovaal aangezicht en een breed voorhoofd, ‘blauwlonkende’ ogen, ronde kin, bruin haar en als bijzonder kenmerk ‘gebrand op de linker knie’.

Volgens Douwe Petrus van Steenwijk is zij invalide wegens een ‘ongeneeslijke borstkwaal’.

Christina Soullé overlijdt 24 maart 1825.