Antje Alberts Hendriks Scheerhoven, bedelaar

Antje Alberts Hendriks Scheerhoven wordt 4 april 1829 de Ommerschans binnengebracht vanuit Groningen. Zij krijgt in het boek gemerkt F (Drents Archief, toegang 0137.01, archief van de Rijkswerkinrichtingen te Veenhuizen en Ommerschans, invnr 425) het bedelaarsnummer 1361.

Volgens die inschrijving is zij geboren 10 februari 1804 te Groningen en is haar geloofsovertuiging ‘gereformeerd’.

Antje Alberts Hendriks Scheerhoven is 1 El en 490 streep lang, zij heeft een ovaal aangezicht, een ´gezonde´ kleur, lichtbruin haar en blauwe ogen, een kleine neus, een ronde kin en geen bijzondere kenmerken.

Antje Alberts Hendriks Scheerhoven wordt 2 november 1829 overgeplaatst naar Veenhuizen.

Haar inschrijving loopt door in het boek gemerkt G, maar dat heb ik niet ingezien.