Willemina Reining, bedelaar

Volgens het ‘Mutatie-register van Bedelaars en Kinderen over het jaar 1830’ (Drents Archief, toegang 0186 Archief van de Maatschappij van Weldadigheid, invnr 1510) wordt Willemina Reining, met bedelaarsnummer E 1156, op 25 mei 1830 uit de bedelaarskolonie ontslagen.

Maar volgens de index op de inschrijvingen keert zij later terug en krijgt zij het bedelaarsnummer H 522, waarbij zij wordt ingeschreven als Johanna Wilhelmina Reining, dus met een voornaam meer.