Petrus Jacobus Rokus, bedelaar

Volgens het ‘Mutatie-register van Bedelaars en Kinderen over het jaar 1830’ (Drents Archief, toegang 0186 Archief van de Maatschappij van Weldadigheid, invnr 1510) is Petrus Jacobus Rokus, met bedelaarsnummer F 1551, op 28 april 1830 in de bedelaarskolonie overleden.