Petronella Regtuit, bedelaar

Petronella Regtuit wordt 20 maart 1826 de Ommerschans binnengebracht vanuit het werkhuis te Veere, dat opdracht had gekregen om iedereen weg te brengen en het huis tijdelijk te sluiten, De bedelaarskolonie blz 259.

Zij krijgt in het boek gemerkt D (Drents Archief, toegang 0137.01, archief van de Rijkswerkinrichtingen te Veenhuizen en Ommerschans, invnr 424) het bedelaarsnummer 234.

Nadere bijzonderheden en een brief van haar hand staan op deze pagina.