Petronella de Roos, bedelaar

Petronella de Roos wordt – met alleen de achternaam – genoemd in De bedelaarskolonie blz 91.

Petronella de Roos behoort tot de vrouwen in het provinciaal werkhuis te Hoorn, beschreven in De bedelaarskolonie blz 90-92, die door kapitein Hoff worden geselecteerd en daarna door hem over de Zuiderzee naar de Ommerschans worden gebracht, waar ze 10 oktober 1822 aankomen. Er is een lijst van alle deelnemers aan dat transport.

Petronella de Roos wordt in het ‘boek gemerkt A’ (Drents Archief toegang 0137.01, archief van de Rijkswerkinrichtingen te Veenhuizen en Ommerschans, invnr 422) ingeschreven onder bedelaarsnummer 29. Volgens die inschrijving is zij geboren 6 december 1802 te Harlingen als dochter van Johannes de Roos en Leentje Boosb??umt. Zij heeft zwart haar, grijze ogen, kleine neus en mond en als bijzonder kenmerk ‘zomer sproetels’.

Haar inschrijving loopt door in het boek gemerkt F, maar dat heb ik niet ingezien.

20 juli 2013, Wil Schackmann