Maria Catharina Ros, bedelaar

Maria Catharina Ros wordt geboren op de Ommerschans 1 augustus 1849<-strong>. Zij krijgt in het boek gemerkt M (Drents Archief toegang 0137.01, archief van de Rijkswerkinrichtingen te Veenhuizen en Ommerschans, invnr 431) het bedelaarsnummer 4157.

Of zij wordt dubbel ingeschreven of ze is onderdeel van een tweeling, want er is ook een:

Maria Ros, geboren 1 augustus 1849, die wordt ingeschreven als bedelaarsnummer 4415.

Bij allebei is het domicilie van onderstand – zie De bedelaarskolonie blz 175-176 – Leeuwarden en wordt als geloofsovertuiging genoteerd ‘gereformeerd’.

En bij allebei staat bijgeschreven ´kind van 5707 en 1890.

De eerste is duidelijk:

Hette Ros, die in het boek gemerkt M het nummer 5707 heeft. Hij zal later nog een keer terugkeren als nr Q 3255. Ik denk dat hij dezelfde is als de Hette Ros die vanuit Leeuwarden als kind in de vrije kolonie is besteed geworden, zie halverwege deze pagina op www.schackmann.nl.

Wie de moeder is weet ik niet.

Of het er nu 1 is of 2, zowel Maria Catharina Ros als Maria Ros worden 29 april 1852 ontslagen. En naar ik aanneem hun ouders ook.