Johannes Nicolaas Ram, bedelaar

Volgens het ‘Mutatie-register van Bedelaars en Kinderen over het jaar 1830’ (Drents Archief, toegang 0186 Archief van de Maatschappij van Weldadigheid, invnr 1510) wordt Johannes Nicolaas Ram, met bedelaarsnummer F 1534, op 29 mei 1830 uit de bedelaarskolonie ontslagen.

Maar volgens de index op de inschrijvingen keert hij later diverse keren terug en krijgt hij de bedelaarsnummers:
– P 580,
– R 4781,
– P 349,
– 5280,
– 190, en
– 109.