Huibert de Ruiter, bedelaar

Huibert de Ruiter wordt 20 augustus 1830 de Ommerschans binnengebracht door Zwollerkerspel. Mogelijkerwijs een vrijwillige opname, zie de redenatie in De bedelaarskolonie blz 132, 201 en 228 over opnames uit de directe omgeving. Hij krijgt in het boek gemerkt F (Drents Archief toegang 0137.01, archief van de Rijkswerkinrichtingen te Veenhuizen en Ommerschans, invnr 425) het bedelaarsnummer 1157.
Volgens die inschrijving is Huibert de Ruiter geboren 18 juli 1772 te Dordrecht en is zijn geloofsovertuiging ‘roomsch’.
Huibert de Ruiter is 1 El, 8 palm en 2 duim lang, hij heeft een smal aangezicht, een gezonde kleur, grijs haar en lichtbruine ogen, een lange en ?? neus, een brede en lange kin en geen bijzondere kenmerken.

Huibert de Ruiter overlijdt op de schans 2 februari 1831.