Hermanus Reijke, bedelaar-veldwachter

Hermanus Reijke wordt 8 oktober 1825 de Ommerschans binnengebracht vanuit het gesticht van Hoorn. Hij krijgt in het boek gemerkt B (Drents Archief, toegang 0137.01, archief van de Rijkswerkinrichtingen te Veenhuizen en Ommerschans, invnr 423) het bedelaarsnummer 1361.

Volgens die inschrijving is hij geboren 29 augustus 1781 en is zijn geloofsovertuiging ‘roomsch’.

Hermanus Reijke is vijf voet, drie duim en tien streep lang, hij heeft een ovaal aangezicht, een bleke kleur, blond haar en grijze ogen, een grote neus en geen bijzondere kenmerken.

Hermanus Reijke heeft blijkbaar als bedelaar-veldwachter gewerkt. Hij komt voor op een concept-ontslagvoordracht door adjunctdirecteur Harloff maart 1827 (Drents Archief, toegang 0186, invnr 1502)als een van vier mannen bij wie staat genoteerd:
‘dezelve worden voorgedragen ingevolge bepaling van den Heer 2e Assessor, wijl zij als veldwachters hebben uitgemunt in oppassendheid; en daardoor buiten de gelegenheid zijn gesteld geworden om de vereiste f 25: te kunnen verdienen’.

Dit wordt genoemd, zonder de namen, in De bedelaarskolonie blz 278.

NB: den Heer 2e Assessor = Johannes van den Bosch.

Hermanus Reijke wordt 16 augustus 1827 ontslagen.