Hendrik Onnes Riemersma, bedelaar

Hendrik Onnes Riemersma is al een keer eerder opgenomen geweest en had toen het bedelaarsnummer G 2047, als hij 15 april 1837 opnieuw de Ommerschans wordt binnengebracht. Dat gebeurt door de gemeente Leeuwarden en hij krijgt in het boek gemerkt G (Drents Archief, toegang 0137.01, invnr 426) het bedelaarsnummer 2047.
Volgens die inschrijving is hij geboren 27 mei 1789 en is zijn geloofsovertuiging ‘hervormd’.

Hendrik Onnes Riemersma wordt 1 mei 1841 ontslagen.

Bovenstaande gegevens zijn overgenomen uit een register van de Ommerschans van 1828-1842 met alle categorieèn, ook strafkolonisten, bouwboeren enzv. (Drents Archief, toegang 0186, invnr 1453). Dit register bestond naast de gewone stamboeken.

Uit de index op de gewone stamboeken blijkt dat Hendrik Onnes Riemersma later nog twee keer terugkeert. Hij krijgt dan de bedelaarsnummers:
– I 173,
– M 4263 (als Onnes Hendrik).