Hendrica van Rijn, bedelaar

Hendrica van Rijn is al twee keer eerder opgenomen geweest en had toen de bedelaarsnummers G 643 en H 7, als zij 15 juli 1846 opnieuw de Ommerschans wordt binnengebracht. Dat gebeurt door de gemeente Rotterdam en zij krijgt in het boek gemerkt L (Drents Archief, toegang 0137.01, invnr 430) het bedelaarsnummer 3589.

Volgens die inschrijving is Hendrica van Rijn geboren 20 mei 1773 te Rotterdam, bij haar geloofsovertuiging is eerst ingevuld ‘roomsch’, maar dat is doorgehaald en vervangen door iets onleesbaars (‘Jammist?’).

Er is geen signalement van haar opgemaakt, Hendrica van Rijn overlijdt 16 december 1846.