Hartog Rijksman, bedelaar

Hartog Rijksman wordt 14 maart 1840 de Ommerschans binnengebracht door Amsterdam en krijgt in het boek ‘gemerkt H’ (Drents Archief, toegang 0137.01, invnr 427) het bedelaarsnummer 855.
Volgens die inschrijving is hij geboren 15 mei 1829 te Culemborg en van godsdienstige gezindheid ´Israelitisch´. Als die geboortedatum klopt is hij dus nog geen elf jaar oud. Erbij geschreven is dat hij een zoon is van nr 733, Leentje Rijksman, maar de gegevens over haar heb ik (nog) niet ingezien.
Er is geen signalement van hem opgemaakt.
Hartog Rijksman wordt 4 april 1840 overgeplaatst naar Veenhuizen. Vandaar wordt hij ontslagen op 22 april 1841.