Gerardus Regtien, bedelaar

Gerardus of Gerrit Regtien is geboren 09-03-1823 te Amersfoort. Vader is Christoffel Regtien en moeder Josina van Kouwenhoven, beiden uit Amersfoort en het gezin telt negen kinderen. Gerardus is een broer van Franciskus Regtien die nog meer opnames bedelaarskolonie (14!) heeft gehad.
Gerrit komt tot tien opnames. Die zijn niet allemaal bekeken, maar een aantal wel, zie onder.

In alle gevallen is het geloof ‘roomsch’ en wordt als domicilie van onderstand – zie De bedelaarskolonie blz 175-176 – vermeld Amersfoort.

– 1e keer, Q 2314, 11 juni 1854, uit Amersfoort. Loopt door in boek T: Beroep: Wever, 11 mei 1857 ontslagen.

– 2e keer, T 2529, 24 juli 1857, uit Utrecht. Lengte: 1-6-7-6, Aangezigt: rond, Kleur: -, Haar: blond, Oogen: Blaauw, Neus: groot, Mond: idem, Kin: lang, Merkbare teekenen: Geene. Den 22 Aug 1857 naar Veenh. 15 mei 1860 ontslagen.

– 3e keer, S 1920, 8 July 1860, uit Arnhem. Lengte 1-6-4-0. Aangezigt: Ovaal. Haar: bruin. Neus: gewoon. Mond: idem. Kin: rond. Merkbare tekenen: gebrekkige ??. Den 19 July 1860 naar Veenh. Loopt door in boek deel V: Veroordeeld. Vorig nummer 2529. Den 15 Aug 1862 ontslagen.

Daarna wordt hij nog zeven keer opgenomen, met de volgende bedelaarsnummers:
– 4e keer, V 1506
– 5e keer, X 4327
– 6e keer, 2588
– 7e keer, 385
– 8e keer, 2595
– 9e keer, 2558
– 10e keer, 5359

23 augustus 2013, samengesteld uit corespondentie tusse Dick Regtien en Wil Schackmann