Doortje Roelofs, bedelaar

Doortje Roelofs wordt 14 oktober 1827 de Ommerschans binnengebracht vanuit het werkhuis te Hoorn dat later die maand moet sluiten en daarom zijn klantjes in de schans moet dumpen, De bedelaarskolonie blz 277-278.
Zij krijgt in het boek gemerkt F (Drents Archief, toegang 0137.01, archief van de Rijkswerkinrichtingen te Veenhuizen en Ommerschans, invnr 425) het bedelaarsnummer 233.

Volgens die inschrijving is zij geboren 3 maart 1762 en is haar geloofsovertuiging ‘gereformeerd’. Doortje Roelofs is 1 el, 5 palm en 1 duim lang. zij heeft een bleke kleur, grijs haar en grijze ogen, een ronde kin en als bijzonder kenmerk wordt genoterd dat zij ‘krachteloos’ is.

Doortje Roelofs wordt 31 mei 1828 overgeplaatst naar Veenhuizen, war zij 2 maart 1830 overlijdt.