Cornelis Ruijschestijn, bedelaar

Cornelis Ruijschestijn is al twee keer eerder opgenomen geweest en had toen de bedelaarsnummers V 1925 een 1142, als hij 20 juni 1874 opnieuw de Ommerschans wordt binnengebracht. Dat gebeurt door de gemeente ’s Gravenhage na een veroordeling wegens bedelarij. Hij krijgt in het stamboek Drents Archief, toegang 0137.01, invnr 292, het bedelaarsnummer 3054.
Volgens die inschrijving is hij geboren 17 juni 1842 te Utrecht en is zijn geloofsovertuiging ‘roomsch’.

Cornelis Ruijschestijn wordt 20 juni 1876 ontslagen.

Maar volgens de index op de inschrijvingen keert hij later terug en krijgt hij het bedelaarsnummer 2580.