Willem Peeters, bedelaar-veldwachter

Willem Peeters wordt 8 februari 1826 de Ommerschans binnengebracht door de stad Nijmegen. Hij krijgt in het boek gemerkt C (Drents Archief, toegang 0137.01, archief van de Rijkswerkinrichtingen te Veenhuizen en Ommerschans, invnr 424) het bedelaarsnummer 1659.

Volgens die inschrijving is hij geboren 1793 en is zijn geloofsovertuiging ‘gereformeerd’.

Willem Peeters heeft een lang aangezicht, een bleke kleur, bruin haar en blauwe ogen, een grote neus en kleine mond, een spitse kin en geen bijzondere kenmerken.

Willem Peeters heeft blijkbaar gefungeerd als bedelaar/veldwachter. Hij komt voor op een concept-ontslagvoordracht door adjunctdirecteur Harloff maart 1827 (Drents Archief, toegang 0186, invnr 1502)als een van vier mannen bij wie staat genoteerd:
‘dezelve worden voorgedragen ingevolge bepaling van den Heer 2e Assessor, wijl zij als veldwachters hebben uitgemunt in oppassendheid; en daardoor buiten de gelegenheid zijn gesteld geworden om de vereiste f 25: te kunnen verdienen’.

Dit wordt genoemd, zonder de namen, in De bedelaarskolonie blz 278.

NB: den Heer 2e Assessor = Johannes van den Bosch.

Willem Peeters wordt 2 augustus 1827 ontslagen.