Pieter Johannes van der Poel, bedelaar

Over Pieter Johannes van der Poel, eerst bedelaar en later zaalopziener, en zijn gezinsleden, echtgenote Anna Nauta, dochters Alida Wilhelmina van der Poel en Sophia Wilhelmina Antoinette van der Poel, en zoon Pieter Casper van der Poel, is nieuwe informatie bijgekomen en omdat dat over meerdere pagina’s verspreid was, werd dat rommelig en daarom heb ik het nu allemaal bijeengebracht op één pagina.