Lodovicus Joseph Perke, bedelaar

Het kan net zo goed Terke als Perke als Ferke zijn.

Lodovicus Joseph Perke wordt 8 mei 1825 de Ommerschans binnengebracht door de stad ’s Hertogenbosch. Hij krijgt op folio 492 van het boek gemerkt A (Drents Archief, toegang 0137.01, archief van de Rijkswerkinrichtingen te Veenhuizen en Ommerschans, invnr 422) het bedelaarsnummer 1237.
Volgens die inschrijving is hij geboren september 1809 te Weert, als zoon van Jan en Martina de Graaf, en heeft hij het laatst gewoond in Helmond. Lodovicus Joseph Perke is vier voet en negen duim lang, hij heeft een vol aangezicht en een rond voorhoofd, blauwe ogen, een kleine neus, een ronde kin, blond haar en als bijzonder kenmerk ‘blind aan het linkeroog’.

De inschrijving loopt door in het boek gemerkt F, waar wordt toegevoegd dat zijn geloofsovertuiging ‘roomsch’ is.

Lodovicus Joseph Perke wordt 17 september 1828 ontslagen.