Lammert Jans Pot, bedelaar

Brief binnengekomen 22 april 1823 bij de gouverneur van Groningen Groninger Archieven, toegang 800, invnr 223, ingekomen stuk I 525, afzender: De schout van de gemeente Winsum, korte inhoud:
Lijst van personen buiten de plaats hunner woning, in de gemeente Winsum bedelende zijnde gevonden.
– Lammert Jans Pot, oud 54 jaren, van beroep boerenarbeider, geboren te Eenrum, woonachtig te Baflo, zijnde gehuwd hebbende 3 kinderen doch welke in staat zijn voor hun eigen onderhoud te zorgen, dezelfve is gezond en sterk van ligchaam, heeft één oog verloren’.

Normaliter wordt zo’n arrestant dan een paar dagen later naar de Ommerschans gebracht, maar voorzover ik kan zien is Lammert Jans Pot nooit op de schans terechtgekomen.