Johannes Peperkamp, bedelaar

Johannes Peperkamp komt voor in de Kwartierstaat Koos Outshoorn en daaruit blijkt dat hij in 1832 is geboren en in 1860 is getrouwd met Johanna Maria van Zanten en er in 1860 uit dat huwelijk een dochter Petronella Gerarda Peperkamp is geboren.

Het enige dat verder tot nu toe bekend is, is dat hij daarna in de Ommerschans terechtkomt, bedelaarsnummer 2717 krijgt (Drents Archief toegang 0137.01, archief van de Rijkswerkinrichtingen te Veenhuizen en Ommerschans, invnr 292) en overlijdt, 37 jaar oud, op 27 december 1869 in De Ommerschans Nommer 18.