Jacques Passoir, bedelaar

Jacques Passoir behoort tot de groep van tachtig personen die op 3 november 1822 op de Ommerschans aankomen vanuit het gesticht van Kameren bij Brussel, het werkhuis van de provincie Zuid-Brabant, wier aankomst wordt genoemd op pagina 103 van De bedelaarskolonie. Er is een lijst van alle deelnemers aan dat transport.

Jacques Passoir krijgt in het boek gemerkt A (Drents Archief, toegang 0137.01, archief van de Rijkswerkinrichtingen te Veenhuizen en Ommerschans, invnr 422) het bedelaarsnummer 196. Er is geen signalement van hem opgemaakt.

Jacques Passoir deserteert 24 april 1823.

Vervolgens is Jacques Passoir een van de vier eerste rekwestschrijvers, genoemd in De bedelaarskolonie blz 186-187.

Naar aanleiding daarvan schrijft adjunctdirecteur Hoff op 12 juli 1823 over hem (Drents Archief, toegang 0186, invnr 66) dat:
‘J. Passoir is meestal een traage arbeider geweest, maar ook gedurig met het meest gemakkelijke werk begunstigd geworden, om dat men veel goedwilligheid in hem bespeurde’

Jacques Passoir wordt opnieuw binnengebracht 12 november 1823 vanuit Brussel en krijgt in het boek gemerkt A het bedelaarsnummer 1217, dat wordt doorgehaald en vervangen door 1041. Er wordt wederom geen signalement van hem opgemaakt.

Jacques Passoir deserteert opnieuw 10 maart 1825.

Maar volgens de index op de inschrijvingen keert hij later terug en krijgt hij het bedelaarsnummer B 1301.