Constantia du Prez, bedelaar

Constantia du Prez wordt 2 maart 1828 de Ommerschans binnengebracht vanuit Middelburg. Zij krijgt in het boek gemerkt F (Drents Archief, toegang 0137.01, archief van de Rijkswerkinrichtingen te Veenhuizen en Ommerschans, invnr 425) het bedelaarsnummer 1361.

Volgens die inschrijving is zij geboren 23 augustus 1804 en is haar geloofsovertuiging ‘roomsch’.

Constantia du Prez is 1 El, vijf palm en vier duim lang, zij heeft een rond aangezicht, bruin haar en blauwe ogen, een dikke neus, een ronde kin en geen bijzondere kenmerken.

Constantia du Prez deserteert 29 juli 1828 ontslagen.