Catharina van Polanen, bedelaar

Catharina van Polanen wordt 12 februari 1846 geboren te Veenhuizen. Zij
krijgt in het boek gemerkt L (Drents Archief, toegang 0137.01, invnr 436) het bedelaarsnummer 2056.

Bijgeschreven is ‘kind van 2054 en 2057’. Ik heb het niet in het register nagekeken, maar dat zijn vermoedelijk Daniël van Polanen en Catharina Pret. Waarschijnlijk is Catharina van Polanen geboren in een van de woninkjes die bestemd zijn voor bedelaarshuisgezinnen volgens de procedure als beschreven in De bedelaarskolonie blz 259.

Catharina van Polanen overlijdt 6 december 1846.