Anna Maria Putters, bedelaar

Anna Maria Putters wordt 15 maart 1848 de Ommerschans binnengebracht door de stad Rotterdam. Zij krijgt in het boek gemerkt O (Drents Archief toegang 0137.01, archief van de Rijkswerkinrichtingen te Veenhuizen en Ommerschans, invnr 433) blijkbaar eerst het bedelaarsnummer 33 en daarna 18. In ieder geval in boek P, wat ik wel gezien heb, heeft zij nummer 18.
Volgens die inschrijving is haar geloofsovertuiging ‘roomsch’ en is zij geboren 9 juni 1839 te Rotterdam.

Bijgeschreven is ‘kind van 6257 en 12’, ik weet niet wie dat zijn.

Er is geen signalement van haar opgemaakt. Als domicilie van onderstand – zie De bedelaarskolonie blz 175-176 – wordt vermeld Rotterdam.

Anna Maria Putters wordt 30 maart 1848 overgeplaatst naar Veenhuizen, naar ik aanneem met haar gezin naar een bedelaarswoninkje, waar zij 23 december 1848 overlijdt.