Wilhelmina van Oort, bedelaar

Wilhelmina van Oort behoort tot de vrouwen in het provinciaal werkhuis te Hoorn, beschreven in De bedelaarskolonie blz 90-92, die door kapitein Hoff worden geselecteerd en daarna door hem over de Zuiderzee naar de Ommerschans worden gebracht, waar ze 10 oktober 1822 aankomen.

Er is een lijst van alle deelnemers aan dat transport.

Wilhelmina van Oort wordt in het ‘boek gemerkt A’ ingeschreven onder bedelaarsnummer 35. Volgens die inschrijving is zij geboren 16 mei 1789, zij is een vondeling uit Amsterdam en heeft zij het laatst gewoond te Amsterdam. Zij heeft een lang aangezicht, rond voorhoofd, donkerbruin haar, bruine ogen, kleine neus en kleine mond, spitse kin en als bijzonder kenmerk ‘op de linker wang een teken’.

Zij wordt 24 mei 1825 overgeplaatst naar Veenhuizen.

20 juli 2013, Wil Schackmann