Petrus Oorlemans, bedelaar

Petrus Oorlemans behoort tot het transport uit Noord-Brabant dat op 13 oktober 1823 binnenkomt en wier aankomst wordt genoemd in De bedelaarskolonie blz 202.

Er is een lijst met alle deelnemers aan dat transport.

Volgens de inschrijving in het stamboek ‘gemerkt A’ (Drents Archief, toegang 0137.01, invnr 422) is Petrus Oorlemans geboren 1782 en heeft hij ‘twee blessures aan t linkerbeen’. Petrus Oorlemans deserteert 23 april 1824.

13 juli 2013, Wil Schackmann