Gerrit Jansen Oud, bedelaar

Gerrit Jansen Oud is een van de weinige mannen bij de groep vrouwen en kinderen die op zaterdag 2 augustus 1823 op de Ommerschans aankomen vanuit het gesticht te Hoorn en wier aankomst wordt gemeld in De bedelaarskolonie p 188-189. Hij krijgt in het boek gemerkt A (Drents Archief toegang 0137.01, archief van de Rijkswerkinrichtingen te Veenhuizen en Ommerschans, invnr 422) het bedelaarsnummer 1028.
Volgens die inschrijving is Gerrit Jansen Oud geboren 14 september 1784 te Ramsdorp als zoon van Jan Oud en Trijntje Jans.
Gerrit Jansen Oud is vijf voet en vier duim lang, heeft een rond en blozend aangezicht, rond voorhoofd, blauwe ogen, een grote neus, ronde kin, bruin haar en als bijzonder kenmerk ‘eenige …?? op de arm geprikt’.
Gerrit Jansen Oud deserteert 26 november 1826.

Maar hij wordt weer binnengebracht 28 maart 1828 door de stad Amsterdam. In het boek gemerkt F krijgt hij bedelaarsnummer 1884. Zijn naam wordt genoteerd als ‘Gerrit Oud’, dus zonder Jansen, en bijgeschreven is dat het voor de 2e maal is. Dezelfde geboortedatum wordt genoteerd en verder dat zijn geloofsovertuiging is ‘gereformeerd’.
Gerrit Jansen Oud wordt 28 mei 1828 ‘op last der P.K. ontslagen’. P.K. staat voor Permanente Commissie.