Pieter van de Noriele, bedelaar

Pieter van de Noriele wordt 29 mei 1854 de Ommerschans binnengebracht door de stad Haarlem. Hij krijgt in het boek gemerkt Q (Drents Archief toegang 0137.01, archief van de Rijkswerkinrichtingen te Veenhuizen en Ommerschans, invnr 435) het bedelaarsnummer 2702.
Volgens die inschrijving is Pieter van de Noriele geboren 15 oktober 1830 te Haarlem en is zijn geloofsovertuiging ‘gereformeerd’.

Als domicilie van onderstand – zie De bedelaarskolonie blz 175-176 – wordt vermeld Haarlem.

Pieter van de Noriele wordt 3 juni 1851 overgeplaatst naar Veenhuizen.

Zijn inschrijving loopt door in het boek gemerkt T, maar dat heb ik niet ingezien.