Maartje Pieterse Noordwest, bedelaar

Maartje Pieterse Noordwest behoort tot de vrouwen in het provinciaal werkhuis te Hoorn, beschreven in De bedelaarskolonie blz 90-92, die door kapitein Hoff worden geselecteerd en daarna door hem over de Zuiderzee naar de Ommerschans worden gebracht, waar ze 10 oktober 1822 aankomen.

Er is een lijst van alle deelnemers aan dat transport.

Maartje Pieterse Noordwest wordt in het ‘boek gemerkt A’ ingeschreven onder bedelaarsnummer 34. Volgens die inschrijving is zij geboren 31 december 1792 te Warmenhuisen als dochter van Pieterse Noordwest en Marretje Arends Sybeldem, en heeft zij het laatst gewoond te Wageland. Zij heeft een lang aangezicht, plat voorhoofd, bruin haar, blauwe ogen, spitse neus en grote mond en als bijzonder kenmerk ‘geschonden door de kinderziekte’.

Zij deserteert 23 juli 1823.

20 juli 2013, Wil Schackmann