Petronella Lauwers, bedelaar

Petronella Lauwers wordt 14 oktober 1827 de Ommerschans binnengebracht vanuit het werkhuis te Hoorn dat later die maand moet sluiten en daarom zijn klantjes in de schans moet dumpen, De bedelaarskolonie blz 277-278.

Zij krijgt in het boek gemerkt F (Drents Archief, toegang 0137.01, archief van de Rijkswerkinrichtingen te Veenhuizen en Ommerschans, invnr 425) het bedelaarsnummer 181.

Volgens die inschrijving is zij geboren 1810 en is haar geloofsovertuiging ‘roomsch’.

Petronella Lauwers is 1 El en drie palm lang, zij heeft een bleke kleur, bruin haar en grijze ogen, ronde kin en geen bijzondere kenmerken.

Petronella Lauwers overlijdt 10 april 1828.