Jan van Leeuwen, bedelaar

Jan of Joannes van Leeuwen wordt 27 maart 1823 de Ommerschans binnengebracht door de gemeente Naaldwijk. Hij krijgt op folio 358 van het boek gemerkt A (Drents Archief toegang 0137.01, archief van de Rijkswerkinrichtingen te Veenhuizen en Ommerschans, invnr 422) het bedelaarsnummer 359.
Volgens die inschrijving is Jan van Leeuwen geboren 25 januari 1779 te Wateringen, als zoon van Pieter van Leeuwen en Antonia van der Meer, en heeft hij het laatst gewoond in Honselerdijk.
Hij is 1 El, vijf palm en vier streep lang, heeft een ovaal aangezicht en een rond voorhoofd, blauwe ogen, een dikke en spitse neus, een ronde kin, blond haar en als bijzonder kenmerk ‘aan de duim van de regter hand een lidteken van een wond.

Hij staat op een van de weinige opzendbrieven die bewaard zijn gebleven (Drents Archief toegang 0186, invnr 1468. (foto)

Jan van Leeuwen wordt ontslagen 22 september 1825.