Jan Simon Lourier, bedelaar

Jan Simon Lourier is al vier keer eerder opgenomen geweest en had toen de bedelaarsnummers F 1044, I 2801, K 1988 en L 3542, als hij mei 1846 opnieuw de Ommerschans wordt binnengebracht. Dat gebeurt door de gemeente Leiden en hij krijgt in het boek gemerkt K (Drents Archief, toegang 0137.01, archief van de Rijkswerkinrichtingen te Veenhuizen en Ommerschans, invnr 429) het bedelaarsnummer 1698, met de vermelding ‘5e maal’.

De inschrijving loopt door in het boek gemerkt P en daar staat vermeld dat hij geboren zou zijn mei 1826 te Rotterdam en dat zijn geloofsovertuiging is ´gereformeerd´.

Er is geen signalement van hem opgemaakt. Als domicilie van onderstand – zie De bedelaarskolonie blz 175-176 – wordt vermeld Rotterdam.

Jan Simon Lourier wordt 17 juni 1848 overgeplaatst naar Veenhuizen, vanwaar hij 31 mei 1850 wordt ontslagen.

Maar volgens de index op de inschrijvingen keert hij later diverse keren terug en krijgt hij de bedelaarsnummers:
– R 4857
– R 4302
– T 2185
– 3446
– V 526

3 november 2014, Wil Schackmann