Jan Lammers, bedelaar

Jan Lammers wordt 3 oktober 1827 de Ommerschans binnengebracht vanuit het werkhuis te Hoorn dat later die maand moet sluiten en daarom zijn klantjes in de schans moet dumpen, zie De bedelaarskolonie blz 277-278.
Hij krijgt in het boek gemerkt F (Drents Archief toegang 0137.01, archief van de Rijkswerkinrichtingen te Veenhuizen en Ommerschans, invnr 425) het bedelaarsnummer 42.

Volgens die inschrijving is Jan Lammers geboren september 1795 en is zijn geloofsovertuiging ‘gereformeerd’.
Jan Lammers is 1 El en zes palm lang, hij heeft een ovaal aangezicht, een bleke kleur, blond haar en blauwe ogen, en als bijzonder kenmerk ‘dubbeld gebroken & pokdalig’.

Jan Lammers wordt meteen 3 oktober 1827 overgeplaatst naar Veenhuizen, vanwaar hij 28 mei 1831 wordt ontslagen.

Later keert hij terug en krijgt hij bedelaarsnummer F 528.