Hendrik Leijdenroth, bedelaar

Hendrik Leijdenroth wordt naar de schans gebracht door ’t stedelijk bestuur van ’s Gravenhage’. Er is een lijst van door Den Haag gebrachte mensen in de periode bestreken door het boek gemerkt A (september 1822-mei 1825).

Hendrik Leijdenroth komt aan op 22 november 1822 en krijgt in het boek gemerkt A het bedelaarsnummer 314.
Er is geen signalement van hem opgenomen.

De directie van de schans noemt hem op 29 maart 1823 volledig arbeidsonbekwaam door een ‘ongeneeslijke kwaal’ en schrijft de gouverneur van Zuid-Holland aan dat de man daarom moet vertrekken. De gouverneur laat – zie De bedelaarskolonie blz 165 – Leijdenroth op zijn kosten naar Hoorn brengen op 9 juni 1823.

25 juli 2013, WS