Jozeph Kestens, bedelaar

Jozeph Kestens wordt 24 oktober 1828 de Ommerschans binnengebracht door de stad Leeuwarden. Hij krijgt in het boek gemerkt F (Drents Archief, toegang 0137.01, archief van de Rijkswerkinrichtingen te Veenhuizen en Ommerschans, invnr 425) het bedelaarsnummer 1409.

Volgens die inschrijving is hij geboren 16 maart 1802 in een onduidelijk geschreven plaats en is zijn geloofsovertuiging ‘roomsch’. Jozeph Kestens is 1 el, zeven palm en 1 streep lang, hij heeft een bleek aangezicht, bruin haar en bruine ogen, een spitse neus, ronde kin en als bijzonder kenmerk ´kromme vinger aan de regte´.

Jozeph Kestens wordt 2 november 1829 overgeplaatst naar Veenhuizen, vanwaar hij 23 december 1829 wordt ontslagen.

NB: dit zijn precies dezelfde data als de op dezelfde dag binnengekomen Johanna Gerardus Eichelaar.