Cornelis Kammeijer, bedelaar

Cornelis Kammeijer wordt 25 februari 1824 de Ommerschans binnengebracht door ’t gemeente bestuur van Boone (Ov)’. Hij krijgt op folio 318 van het stamboek gemerkt A (Drents Archief, toegang 0137.01, invnr 422) het bedelaarsnummer 65.
Volgens die inschrijving is hij geboren 5 januari 1792 te Amsterdam als zoon van Hendrik Carl Kammeijer en Goeting Zondervaart.

Cornelis Kammeijer ia vijf voet en twee duim lang, heeft een rond en bruin aangezicht, breed voorhoofd, bruine ogen, brede neus, ronde kin, bruin haar en geen bijzondere kenmerken.

Hij wordt genoemd in een brief van de Permanente Commissie aan de administrateur dd 17 april 1825 als degeen met wie Johanna Heuvelmans beweerde getrouwd te zijn en hij wordt – zonder achternaam – genoemd op blz 262 van De bedelaarskolonie.

Cornelis Kammeijer deserteert 13 mei 1824.