Catharina Jans, bedelaar

Catharina Jans wordt 18 juni 1829 de Ommerschans binnengebracht door de stad Groningen. Zij krijgt in het boek gemerkt F (Drents Archief toegang 0137.01, archief van de Rijkswerkinrichtingen te Veenhuizen en Ommerschans, invnr 425) het bedelaarsnummer 1037.
Volgens die inschrijving is Catharina Jans geboren 2 januari 1811 te Groningen en is haar geloofsovertuiging ‘roomsch’.

Bijgeschreven is ‘kind van 971’, maar ik heb niet gezien wie dat is.

Catharina Jans heeft een rond aangezicht, een blozende kleur, zwart haar en zwarte ogen, kleine neus en kleine mond, ronde kin en geen bijzondere kenmerken.

Ze wordt 2 november 1829 overgeplaatst naar Veenhuizen.
Haar inschrijving loopt door in het boek gemerkt G, maar dat heb ik niet ingezien.