Martinus Ikler, bedelaar

Martinus Ikler is al drie keer eerder opgenomen geweest en had toen de bedelaarsnummers M 4474, R 6255 en P 212, als hij 11 augustus 1858 opnieuw de Ommerschans wordt binnengebracht. Dat gebeurt door de gemeente Assen na een veroordeling wegens bedelarij.
Hij krijgt in het boek gemerkt T (Drents Archief toegang 0137.01, archief van de Rijkswerkinrichtingen te Veenhuizen en Ommerschans, invnr 441) het bedelaarsnummer 3054.
Volgens die inschrijving is Martinus Ikler geboren 11 november 1812 en is zijn geloofsovertuiging ‘hervormd’.

Als domicilie van onderstand – zie De bedelaarskolonie blz 175-176 – wordt vermeld Amsterdam.

Achter zijn naam staat V2, wat inhoudt dat hij wordt ondergebracht in het tweede gesticht te Veenhuizen,

De inschrijving loopt door in het boek gemerkt W en daarna het stamboek Drents Archief, toegang 0137.01, invnr 292. Daar wordt gemeld dat Martinus Ikler 22 augustus 1863 wordt ontslagen.

Maar volgens de index op de inschrijvingen keert hij later terug en krijgt hij het bedelaarsnummer V 426.