Geertrui Groothuizen, bedelaar

Geertrui Groothuizen hoort bij de groep vrouwen en kinderen die op zaterdag 2 augustus 1823 op de Ommerschans aankomen vanuit het gesticht te Hoorn en wier aankomst wordt gemeld in De bedelaarskolonie p 188-189.

Volgens het inschrijfregister (Drents Archief, toegang 0137.01 invnr 422, het ‘boek gemerkt A’) is zij geboren 17 of 27 april 1793 en is zij ontslagen 4 september 1826.

18 juni 2013, Wil Schackmann