Hitje Feenstra, bedelaar

Hitje Feenstra wordt 26 januari 1830 de Ommerschans binnengebracht door de stad Leeuwarden. Zij krijgt in het boek gemerkt F (Drents Archief, toegang 0137.01, archief van de Rijkswerkinrichtingen te Veenhuizen en Ommerschans, invnr 425) het bedelaarsnummer 158.

Volgens die inschrijving is zij geboren 2 juli 1825 te Leeuwarden en is haar geloofsovertuiging ‘gereformeerd’’

Bijgeschreven is ‘kind van 95’. Gezien de ook in de toekomst overeenstemmende nummers zal dat zijn:
Benjamin Feenstra, die met nummer F 95 wordt ingeschreven.

De inschrijving van Hitje Feenstra loopt door in het boek gemerkt G, maar dat heb ik niet bekeken. Ze zal zijn ontslagen, maar volgens de index op de inschrijvingen keert ze later terug, zo te zien samen met haar vermoedelijke vader. Ze krijgen dan de bedelaarsnummers:
– G 745 (Hitje) en G 748 (Benjamin),
– H 174 (Hitje) en H 152 (Benjamin),
– L 3510 (Benjamin).