Giertje Joseph Franciscus, bedelaar

Giertje Joseph Franciscus behoort tot de vrouwen in het provinciaal werkhuis te Hoorn, beschreven in De bedelaarskolonie blz 90-92, die door kapitein Hoff worden geselecteerd en daarna door hem over de Zuiderzee naar de Ommerschans worden gebracht, waar ze 10 oktober 1822 aankomen.

Er is een lijst van alle deelnemers aan dat transport.

Giertje Joseph Franciscus wordt in het ‘boek gemerkt A’ ingeschreven onder bedelaarsnummer 24. Volgens die inschrijving is zij geboren 11 augustus 1795 te Blokker als dochter van Joseph Leenders Franciscus en Antje Gerrits.
Zij heeft een lang aangezicht, bruin haar en bruine ogen, een spitse neus en kin en als bijzonder kenmerk ‘pokdalig’.

20 juli 2013, Wil Schackmann