Frans Fontijn, bedelaar

Frans Fontijn komt in de inschrijvingen ook voor als Frans van ’t Gijn.
Hij is eerder al een keer opgenomen geweest en had toen bedelaarsnummer H 812, als hij 7 november 1839 opnieuw de Ommerschans wordt binnengebracht. Dat gebeurt door een plaats die ik niet kan lezen en hij krijgt in het boek gemerkt H (Drents Archief toegang 0137.01, archief van de Rijkswerkinrichtingen te Veenhuizen en Ommerschans, invnr 427) het bedelaarsnummer 277.
Volgens die inschrijving is Frans Fontijn geboren 11 december 1794 te Amsterdam en is zijn geloofsovertuiging ‘roomsch’.
Frans Fontijn heeft een lang aangezicht, blond haar en blauwe ogen.

Frans Fontijn wordt 30 november 1839 overgeplaatst naar Veenhuizen, vanwaar hij 3 december deserteert.

Later zal hij nog diverse malen opgenomen worden en dan de bedelaarsnummers H 84, M 5009, R 5516, U 4607 en S 969 krijgen.