Lammert Jan Eikelhof, bedelaar

Lammert Jan Eikelhof wordt 13 april 1864 de Ommerschans binnengebracht door de stad Deventer, na een veroordeling. Hij krijgt in het boek gemerkt X (Drents Archief, toegang 0137.01, archief van de Rijkswerkinrichtingen te Veenhuizen en Ommerschans, invnr 442) het bedelaarsnummer 4865.

Volgens die inschrijving is hij geboren 28 augustus 1815 te Deventer en is zijn geloofsovertuiging ‘hervormd’.

Als domicilie van onderstand – zie De bedelaarskolonie blz 175-176 – wordt vermeld Deventer.

Achter zijn naam staat V1, wat inhoudt dat hij wordt ondergebracht in het eerste gesticht te Veenhuizen.

Lammert Jan Eikelhof wordt 22 april 1866 ontslagen.

Maar volgens de index op de inschrijvingen keert hij later terug en krijgt hij het bedelaarsnummer 4349.