Jan Jacob Eger, bedelaar

Genealogische informatie over Eger is te vinden op http://www.genealogieonline.nl/genealogie-eger/I118.php.

Jan Jacob Eger is geboren 1777. Bij het overlijden van zijn vader in 1813 woonde hij in de Voorstraat te Utrecht en was zijn beroep stalmeester. Zijn vrouw overlijdt 25-01-1826 te Utrecht. Zijn enige zoon is als militair naar Indie vertrokken en daar op Java in 1830 gesneuveld.

Jan Jacob Eger wordt 27 oktober 1830 de Ommerschans binnengebracht door de stad Utrecht. Hij krijgt in het boek gemerkt F (Drents Archief, toegang 0137.01, archief van de Rijkswerkinrichtingen te Veenhuizen en Ommerschans, invnr 425) het bedelaarsnummer 849.
Signalement: lengte: 1 El, 6p. 5d 2 streep; aangezigt: ovaal, haar: grijs, ogen: Blaauw, neus: dik, mond: ordinair.

Bij de opmerkingen staat: ‘Op 24 april 1831 naar Veenhuizen’.

De inschrijving loopt door in het boek gemerkt G, waar staat dat hij op 20 november 1835 is vrijgelaten.

Dat is niet van lange duur. Hij komt weer aan op 24-01-1836 en krijgt in het boek gemerkt G het bedelaarsnummer 923.
Hij is weer vanuit Utrecht opgebracht. De ingevulde gegevens zijn dezelfde, alleen wordt als lengte nu opgegeven 1 el 6p 3d en wordt zijn haar nu ‘grijsachtig’ genoemd. Hij wordt weer na een tijdje, op 6 februari 1836, overgebracht naar Veenhuizen.

In het opvolgende register gemerkt H, staat vermeld: ‘Op 1 december 1838 overleden’.

In de boeken in het archief van de Maatschappij van Weldadigheid, Drents Archief, toegang 0186, staat als aanvullende informatie bij beide opnames dat Jan Jacob Eger zich ‘vrijwillig’ heeft gemeld voor een verblijf in de bedelaarskolonie (invnrs 1448 tot en met 1452 bij de eerste opname, invnrs 1452 bij de tweede opname).

Pagina samengesteld uit correspondentie tussen Jan F. Eger en Wil Schackmann