Grietje Eppes, bedelaar

Grietje Eppes is al twee keer eerder opgenomen geweest en had toen de bedelaarsnummers Q 3704 en P 199, als zij 28 juni 1855 opnieuw de Ommerschans wordt binnengebracht. Dat gebeurt door de gemeente Assen en zij krijgt in het boek gemerkt Q (Drents Archief, toegang 0137.01, archief van de Rijkswerkinrichtingen te Veenhuizen en Ommerschans, invnr 435) het bedelaarsnummer 2360.

Volgens die inschrijving is zij geboren 12 juni 1811 te Groningen en is haar geloofsovertuiging ‘gereformeerd’. Als domicilie van onderstand – zie De bedelaarskolonie blz 175-176 – wordt vermeld Groningen. Grietje Eppes is 1.6.5.0 lang, zij heeft een ovaal aangezicht, blond haar en blauwe ogen, een grote neus en grote mond, een ronde kin en geen bijzondere kenmerken.

Grietje Eppes wordt 21 juli 1855 overgeplaatst naar Veenhuizen, vanwaar zij 17 augustus 1855 wordt ontslagen.