Gerrit Hendriks Eleveldt, bedelaar

Gerrit Hendriks Eleveldt wordt 22 november 1823 de Ommerschans binnengebracht vanuit Avereest. Dat duidt erop – zie de redenatie in De bedelaarskolonie blz 132, 201 en 228 over opnames uit de directe omgeving – dat hij vrijwillig vanuit zijn woonplaats naar de schans getrokken is en zich vrijwillig heeft aangemeld voor een verblijf daar.

Hij krijgt in het boek gemerkt A (Drents Archief, toegang 0137.01, archief van de Rijkswerkinrichtingen te Veenhuizen en Ommerschans, invnr 422) het bedelaarsnummer 18227, wat dordt doorgestreept en vervangen door 1192. Gerrit Hendriks Eleveldt is 1 El, zeven palm en vier streep lang, hij heeft een smal en lang aangezicht en een rond voorhoofd, blauwe ogen, een kleine mond, ronde kin, bruin haar en als bijzonder kenmerk ‘een lidteken van een wond op de regter hand’.

Deze inschrijving loopt door in het volgende boek, maar dat heb ik niet bekeken. Hij zal zijn ontslagen, maar hij keert later terug als F 1663.

Volgens het ‘Mutatie-register van Bedelaars en Kinderen over het jaar 1830’ (Drents Archief, toegang 0186 Archief van de Maatschappij van Weldadigheid, invnr 1510) is Gerrit Hendriks Eleveldt, met nummer F 1663, op 7 april 1830 in de bedelaarskolonie overleden.