Daniel Evers, bedelaar

Daniel Evers is al twee keer eerder opgenomen geweest en had toen de bedelaarsnummers L 2233 en M 4944, als hij 27 augustus 1850 opnieuw de Ommerschans wordt binnengebracht. Dat gebeurt door de gemeente Zwolle en hij krijgt in het boek gemerkt Q (Drents Archief, toegang 0137.01, invnr 435) het bedelaarsnummer 2033.

Volgens die inschrijving is hij geboren 23 augustus 1816 te Amsterdam en is zijn geloofsovertuiging ‘gereformeerd’.

Daniel Evers is 1.6.4 lang, hij heeft een ovaal aangezicht, bruin haar en blauwe ogen, ronde kin en als bijzonder kenmerk ‘een weinig doof’.

Als domicilie van onderstand – zie De bedelaarskolonie blz 175-176 – wordt vermeld Amsterdam.

Daniel Evers wordt 14 september 1850 overgeplaatst naar Veenhuizen, vanwaar hij 16 april 1854 wordt ontslagen.

Maar volgens de index op de inschrijvingen keert hij later diverse keren terug en krijgt hij de bedelaarsnummers:
– P 328,
– U 6036,
– 2471,
– 2024,
– 116,
– 5722, en
– 882.